3 rate CADOU + Sansa de a castiga un ATV GRATIS + 1x bilet la CFMOTO DAY GRATIS

REGULAMENT PARTENERIAT – ATVRom – TBI BANK
“Adrenalina crește cu 3 Rate Cadou’’ + bonus ATVRom

 


Preambul: in contextul si in completarea Regulamentului campaniei “Adrenalina crește cu 3 Rate Cadou’’ organizate de catre TBI BANK, dorim sa venim cu un plus de beneficii pentru clientii nostri, 

1. Organizatorul campaniei 
1.1 Campania “Adrenalina crește cu 3 Rate Cadou’’ + bonus ATVRom (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de CMC Moto Class Company S.R.L. –, cu sediul social in Tunari, str. Bradului nr. 2B, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2266/2016, avand CUI RO36145193, reprezentata legal de Mircea-Cristian Comana, in calitate de administrator, “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum si al Regulamentului TBI Bank “Adrenalina creste cu 3 Rate Cadou’ ai caror termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator. 
1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.atvrom.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.

2. Scopul campaniei
Campania este destinata promovarii Creditelor de consum pentru achizitia de bunuri oferite de TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, denumit Partener, bunuri achizitionate doar de la Organizator, si se adreseaza persoanelor fizice care achizitioneaza un autovehicul tip ATV, Motociclete, Scutere  de la  punctele de lucru ale Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament. 

3. Conditii de desfasurare a Campaniei
3.1 Campania se va desfasura pe tot teritoriul Romaniei doar in interesul comercial al Organizatorului care comercializeaza autovehicule tip ATV, Motociclete, Scutere. 
3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.04 - 30.04.2024, atat offline (magazinele Organizatorului), cat si in mediul online (site-urile Organizatorului), cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament.
3.3 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea prezentului regulament.

4. Premiile campaniei 
4.1. In completarea beneficiilor acordate de catre Partener, Organizatorul va suplimenta beneficiul clientilor care intrunesc conditiile art. 6.3 din Regulamentul Partenerului (clientul al carui credit este aprobat in conditiile campaniei Partenerului si realizeaza achizitia de ATV, motocicleta, scuter doar de la Organizator) cu urmatoarele premii bonus:
a) obtinerea unui bilet gratuit pentru participarea la CFMOTO Day Adventure Fest 2024 din 14-15 iunie – Platoul Faget din Mioveni, jud. Arges (www.cfmotoday.ro), valoarea acestui bilet fiind 199 lei
b) inscrierea automata la tombola ce va avea loc pe data de 5 mai 2024, castigatorul urmand sa intre in posesia unui ATV marca GOES by CFMOTO TERROX 400S T3b '24
4.2. Castigatorul tombolei nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului.
4.3. Valoarea totala a fiecarui premiu este de 199 lei/bilet, plus 22.975 lei contravaloare ATV.
4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale. 
4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

5. Dreptul de participare la campanie

5.1. In acest capitol vor fi preluate conditiile de participare ale persoanelor in Campania organizata de catre Partener
5.2. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)    sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania; 
b)    au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 75 de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit); 
c)    solicita in perioada campaniei un credit de consum cu o valoare minima de 15.000 Lei pentru achizitionarea unui autovehicul tip ATV, Motociclete, Scutere de la Organizator, cu durata creditului de minim 36 luni si o dobanda anuala de la 12%
d)    indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de catre Partener potrivit normelor interne de creditare pentru acordarea unui credit de consum pentru achizitia de bunuri/servicii;
e)    creditul este aprobat de banca si acordat pana la 30.04.2024;
f)    nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal;
g)    detin un numar de telefon valid inregistrat in sistemele Organizatorului si al Partenerului;
h)    cererea de credit si creditul este acordat de catre Partener in perioada 01.04 – 30.04.2024 (data de desfasurare a prezentei Campanii).
5.3. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament. 
5.4. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si ai Partenerului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului si ai Partenerului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
5.. Partenerul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

6. Mecanismul campaniei
6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul si Partenerul desfasoara campanii de promovare atat in mediul offline, constand in afise publicitare ce vor fi amplasate la sediile partenerilor cat si in mediul online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si pe paginile de socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii existenti ai Organizatorului si Partenerului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.
6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit in vederea achizitionarii unui autovehicul tip ATV, Motociclete, Scutere depun in perioada 01.04 – 30.04.2024 Cererea de credit impreuna cu documentatia necesara solicitata de Partener la angajatii Organizatorului sau aplica online pe site-urile Organizatorului. 
6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in perioada mentionata la art. 5.1 de mai sus si clientul indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul Regulament, acesta este inregistrat automat in lista clientilor care indeplinesc conditiile de participare la Campanie.
6.4. Partenerul va face urmatoarele actiuni:
•    lista de clienti calificati ai prezentei Campanii va fi trimisa catre Departamentul de Operatiuni si Administrare Credite care vor proceda la procesarea rambursarii anticipate a ratelor de credit, cu diminuarea perioadei creditului;
•    dupa procesare, Departamentul de Operatiuni si Administare Credite va comunica suma rambursata anticipat, soldul ramas de rambursat dupa efectuarea rambursarii anticipate partiale si noua perioada de creditare; valoarea ratei lunare va ramane nemodificata;
•    clientii vor fi contactati si informati cu privire la premiile primite, fiindu-le comunicat graficul de rambursare actualizat dupa efectuarea rambursarii anticipate partiale;
•    noul grafic de rambursare va fi trimis catre clientii calificati, fie prin posta la adresa de corespondenta indicata de client la momentul contractarii si aprobarii creditului, fie pe e-mail la adresa de e-mail indicata la momentul contractarii si aprobarii creditului, conform optiunii clientului indicata telefonic in urma contactarii din partea Partenerului la momentul anuntarii premiului.
•      Organizatorul, in urma primirii listei clientilor calificati,fara a restrange dreptul propriu de verificare, conform primului punct al acestui articol, va organiza lista de participare la tombola de la art. 4.1., pct. b)
6.5. Campania se adreseaza exclusiv produselor financiare standard, nu sunt incluse produsele financiare de tip “rate fara dobanda” sau alte produse promotionale. 

7. Taxe si impozite
7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, retine si vira impozit platit in mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor.
7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare aplicat de Organizator .

8. Reguli generale 
8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului si/sau Partenerului din motive independente de vointa acestora, de a o continua. 
8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si/sau Partener si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc. 
8.3. Eventualele litigii intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului Legea aplicabila este legea romana. 
8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL punct de lucru Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 168, bl. T1 parter, sector 4 sau la adresa de e-mail: [email protected]
8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 
8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
8.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor. 

9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.atvrom.ro.
9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in ceea ce priveste primirea premiului, solicitarea documentelor cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului, precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.
9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor. 
9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact: [email protected], telefon 0744335839
9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. 
9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea campaniei.
9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale. 
9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza /prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de produsele /serviciile Bancii supuse Campaniei.
9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, participantul are dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresa [email protected] sau la numarul de telefon 0744335839. 
9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: [email protected] sau la numarul de telefon 0744335839.
9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.

10. Acord de participare 
Prin participarea la campania “Adrenalina crește cu 3 Rate Cadou’’ + inscriere gratuita in tombola pentru castigarea unui ATV + un bilet la CFMOTO DAY gratuit, Participantul intelege, este de acord si accepta prevederile prezentului Regulament.